Επιλέξτε τον απορροφητήρα που ταιριάζει στην κουζίνα σας !

 Δύο θέματα που μας απασχολούν όταν είμαστε σε αναζήτηση νέου απορροφητήρα για τον χώρο μας είναι πρώτον να έχει “καλή” απορροφητικότητα και δεύτερον να μην κάνει “πολύ” θόρυβο.

 Πώς όμως μεταφράζεται αυτό και ποιος είναι ο καταλληλότερος απορροφητήρας για τις δικές μας ανάγκες?

 Παρακάτω σας παραθέτουμε 2 εύκολες μεθόδους για να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητήσετε στον νέο σας απορροφητήρα!

 Επιλέξετε τον κατάλληλο απορροφητήρα σε απορροφητικότητα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 το μέγεθος της κουζίνας
 το μέγεθος της περιοχής μαγειρέματος
 τον αριθμό και το μέγεθος των ζωνών μαγειρέματος
 Υπολογίζουμε τον όγκο του χώρου, σε κυβικά
 μέτρα και το πολλαπλασιάζουμε με το 12. (Ένας
 αποτελεσματικός απορροφητήρας πρέπει να αλλά-
 ζει τον αέρα της κουζίνας 12 φορές την ώρα).

  Παράδειγμα:
  Διαστάσεις κουζίνας: 6 μέτρα μήκος, 3 μέτρα πλάτος και 2,5 μέτρα ύψος.
  Ο όγκος της κουζίνας ισούται με το μήκος x το πλάτος x το ύψος:
  6 x 3 x 2,5 = 45m³
  Με 12 συνιστώμενες αλλαγές του αέρα ανά ώρα, το ποσοστό εξαγωγής που απαιτείται είναι 12 x 45m³ = 540m³
  Δηλαδή ο κατάλληλος απορροφητήρας θα πρέπει να έχει ελάχιστη απορροφητικότητα 540m³ /h