Η Ψηφιακή Μέριμνα ,

Είναι πρόγραμμα επιδότησης αξίας 200 € για την αγορά Laptop, Tablet, ή Σταθερού υπολογιστή και απευθύνεται σε 645.000 μαθητές και φοιτητές οικογενειών με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Η πιθανή ημερομηνία εκκίνησης του προγράμματος είναι στις 5/4/2021 και η διάρκεια του θα είναι 4 μήνες.
Για να δείτε αν είστε δικαιούχος θα το μάθετε μέσω της σελίδας που θα δημιουργηθεί από την Δράση, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxis net. Εφόσον είστε δικαιούχος, στην σελίδα που θα είστε, μπορείτε να κάνετε την αίτηση και να λάβετε το voucher.
Για να δείτε αν είστε δικαιούχος θα πρέπει ο γονιός που σας δηλώνει ως προστατευόμενο μέλος να μπει στην σελίδα που έχει δημιουργηθεί από την Δράση, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxis net.Εφόσον είναι δικαιούχος, στην ίδια σελίδα , μπορεί να κάνει την αίτηση και να λάβει το voucher.
Η αγορά με το voucher της Ψηφιακής Μέριμνας, αφορά αποκλειστικά αγορές με Απόδειξη Λιανικής.